Användarvillkor

Vad är Elit Gym & Massages Användarvillkor?
Användarvillkor
Uppdaterad och giltig: 23 november 2022
MEDDELANDE FÖR SKILJEHANDLING: UTOM FÖR VISSA TYPER AV TVISTER SOM BESKRIVS I BESTÄMMELSER OM SKILJEMÅL/AVSKILDANDE/TVISTLÖSNING NEDAN, KOMMER DU OCH ELIT GYM & MASSAGE ÖVERENS OM ATT TVISTER MELLAN DIG OCH OMSÄTTNING, OMBUD. DET BETYDER ATT EN DOMARE KOMMER ATT AVSLUTA ALLA Tvister och att du avsäger dig din rätt att väcka talan i DOMSTOLEN INFÖR EN DOMARE ELLER JURY. DU AVSÄKAR OCKSÅ DIN RÄTT ATT VÄLJA ELLER LÖSA NÅGON TVIST SOM ELLER DELTA I EN KLASS, KONSOLIDERAD, REPRESENTATIV, KOLLEKTIVA ELLER PRIVAT GENERATALSAKTOR ELLER SKILJEMÅL.
Välkommen till Elit Gym & Massage. Vänligen ägna några minuter åt att granska dessa villkor. Din användning av Elitgymochmassage.se-webbplatsen eller andra webbplatser, applikationer eller funktioner Elit Gym & Massage äger eller kontrollerar på vilka vi lägger upp en länk till dessa villkor (tillsammans "Elit Gym & Massage-kanaler" eller "våra kanaler"), oavsett hur du kommer åt dem, utgör ditt samtycke att följa dessa villkor och att vara bunden av dem. OM DU INTE ACCEPTERAR, Vänligen FORTSÄTT INTE ANVÄNDA VÅRA KANALER.
I vissa fall kommer ett separat dokument att tillhandahålla kompletterande villkor som gäller för en tjänst eller produkt som erbjuds via våra kanaler ("Ytterligare villkor"), utöver dessa villkor. I den mån det finns en konflikt mellan dessa villkor och eventuella ytterligare villkor, kommer de ytterligare villkoren att styra om inte de ytterligare villkoren uttryckligen anger något annat. Läs även vår integritetspolicy, som även gäller för din användning av våra kanaler.
Användning av våra kanaler är obehörig i någon jurisdiktion där alla eller delar av kanalerna kan bryta mot några juridiska krav, och du samtycker till att inte få åtkomst till kanalerna i någon sådan jurisdiktion. Du ansvarar för att tillämpliga lagar följs. All användning i strid med denna bestämmelse eller någon bestämmelse i dessa villkor sker på egen risk.
Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst till alla användare som vi efter eget gottfinnande fastställer inte följer dessa villkor, och att avbryta någon av våra kanaler när som helst av någon anledning.
DESSA VILLKOR KAN ÄNDRASBEHÖRIGHETREGISTRERING OCH SKAPA KONTOUPPSÄGNINGKÖPAVAROR SOM FINNS PÅ WEBBPLATSENPRISFEL OCH UNDANTAGAVBOKNING, RETURER OCH ÅTERBETALNINGARANVÄNDARGENERERAD KOMMUNIKATIONSKÄRMDELNINGSTJÄNSTTREDJE PARTS TJÄNSTER OCH INNEHÅLLFRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING; SKADEERSÄTTNINGVÅRA UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN OCH ANDRA IMMATERIELL EGENDOMCOPYRIGHT KLAGOMÅLGENOMFÖRANDE AV REGLER OCH POLICYGÄLLANDE LAGSKILJEMÅL/AVSKRIFT AV KLASS ÅTGÄRD/TVISTLÖSNINGAVDELNINGSAVTALELEKTRONISKA SIGNATER OCH AVTALTEKNISK SUPPORTDIVERSEMEDDELANDE FÖR ANVÄNDARE I SverigeRABATTPOLICYKONTAKTA OSS
DESSA VILLKOR KAN ÄNDRAS
Elit Gym & Massage förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till dessa villkor när som helst, med verkan från och med publiceringen av de nya villkoren eller ett senare datum som kan anges i de nya villkoren. Du samtycker till att vi kan meddela dig om de nya villkoren genom att göra dem tillgängliga via våra kanaler, och att din användning av våra kanaler efter att vi publicerat de nya villkoren (eller deltar i sådant annat beteende som vi rimligen kan specificera) utgör ditt samtycke till nya villkor. Vi uppmuntrar dig därför att granska dessa villkor varje gång du använder våra kanaler.
BEHÖRIGHET
Kanalerna är inte riktade till eller avsedda att användas av någon under 13 år. Om du är mellan 13 och 18 år får du endast använda kanalerna under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare som samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Genom att installera, komma åt eller använda kanalerna intygar du att du är minst arton (18) år eller myndig i din bosättningsstat, eller minst tretton (13) år gammal och under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare som samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Dessutom samtycker du till att följa alla tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och förordningar med avseende på din användning av kanalerna och samtycker till att inte störa användningen och njutningen av kanalerna av andra användare och Elit Gym & Massages drift eller ledning av kanalerna.
REGISTRERING OCH SKAPA KONTO
Elit Gym & Massage kan ibland kräva att du registrerar dig och/eller skapar ett konto för att komma åt eller använda vissa delar av kanalen, eller kanalen som helhet. Beslutet att tillhandahålla den information som krävs för att göra det är helt valfritt, men om du väljer att inte tillhandahålla den nödvändiga informationen kanske du inte kan komma åt eller använda vissa material eller funktioner i våra kanaler. När du tillhandahåller information till oss samtycker du till att endast tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information och att uppdatera den vid behov för att upprätthålla sanningen och riktigheten.Med avseende på alla registreringar eller kontoskapande, samtycker du till att: (a) skapa endast ett konto; (b) tillhandahålla korrekt, sanningsenlig, aktuell och fullständig information när du skapar ditt konto; (c) underhålla och omedelbart uppdatera din kontoinformation; (d) upprätthålla säkerheten för ditt konto genom att inte dela ditt användarnamn eller lösenord med andra och genom att begränsa åtkomsten till ditt konto och enheten/enheterna från vilka du kommer åt ditt konto; (e) omedelbart meddela Elit Gym & Massage om du upptäcker eller på annat sätt misstänker några säkerhetsintrång relaterade till kanalerna; och (f) ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto och acceptera alla risker för obehörig åtkomst. Vi kan vägra att ge dig, och du får inte använda, ett användarnamn eller e-postadress som redan används av någon annan; som kan tolkas som att vara en annan person; som tillhör en annan person; som kränker någon persons immateriella rättigheter eller andra rättigheter; det är stötande; eller som vi avvisar av någon annan anledning efter eget gottfinnande. Ditt användarnamn och lösenord är endast för personligt bruk. Om du använder kanalerna får du inte tillåta andra att använda din registreringsinformation eller ditt konto, och du är ansvarig för din användning och avslöjande av densamma.
UPPSÄGNING
Elit Gym & Massage förbehåller sig rätten att, utan förvarning och efter eget gottfinnande, avsluta ditt konto eller din användning av kanalerna, och att blockera eller förhindra framtida åtkomst till och användning av kanalerna om du bryter mot någon av dessa villkor. Vid en sådan uppsägning kommer din rätt att använda kanalerna omedelbart att upphöra. Du samtycker till att varje uppsägning av din åtkomst till eller användning av kanalerna kan ske utan föregående meddelande, och att vi omedelbart kan inaktivera eller radera ditt lösenord och användarnamn, och all relaterad information och filer som är associerade med det, och/eller spärra eventuella ytterligare åtkomst av dig till sådan information eller filer. Du samtycker till att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon uppsägning av din åtkomst till kanalerna eller till sådan information eller filer, och vi kommer inte att behöva göra sådan information eller filer tillgängliga för dig efter en sådan uppsägning . Vid uppsägning ska alla bestämmelser i dessa villkor som till sin natur är avsedda att fortsätta att gälla efter uppsägning, alla utfästelser och garantier, begränsningar av ansvar och alla ersättningar förbli sådana uppsägningar.
KÖPAVAROR SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN
I vissa fall ger Elit Gym & Massage tillgång till online handel på hemsidan. I dessa fall råder följande: Elit Gym & Massage vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att försöka säkerställa att eventuella priser som anges på webbplatsen är korrekta, och för att beskriva de artiklar som finns tillgängliga på webbplatsen så exakt som möjligt. Men när du beställer produkter eller tjänster som visas på webbplatsen, observera att Elit Gym & Massage inte garanterar att produkt- och tjänstebeskrivningar är korrekta, fullständiga, pålitliga, aktuella eller felfria. Om en produkt eller tjänst som beskrivs på webbplatsen inte är som den beskrivs när du tar emot eller använder den, bör du kontakta vår kundserviceavdelning på kontakt@Elitgymochmassage.com
PRISFEL OCH UNDANTAG
Observera att priser, tillgänglighet och andra köpvillkor kan ändras utan föregående meddelande. Vi gör allt för att säkerställa riktigheten av informationen på webbplatsen och om fel upptäcks korrigerar vi dem. Observera att Elit Gym & Massage förbehåller sig rätten att återkalla alla angivna erbjudanden för att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive efter att en beställning har skickats, efter att den har bekräftats eller efter att ditt kreditkort har debiterats.
AVBOKNING, RETURER OCH ÅTERBETALNINGAR
VIKTIGT: Med begränsade undantag återbetalas returer via butikskredit som kan lösas in på Elit Gym & Massage.com. Elit Gym & Massage utfärdar inte butikskredit för de ursprungliga fraktkostnaderna.
Med begränsade undantag tillhandahåller vi inte förbetalda returetiketter; du är ansvarig för att täcka fraktkostnader vid retur.
Returpolicy online
Se till att skicka tillbaka dina varor till oss i enlighet med vår returpolicy:
Varor måste skickas tillbaka inom 30 dagar från leveransdatum.Varorna måste vara oanvända, otvättade och ha originaletiketter fästa. Skor ska vara oanvända, inte visa tecken på slitage och returneras i originalförpackning.Efter att ha kontaktat vårt supportteam kommer en agent att skapa en obetald fraktsedel och skicka den till dig för att skriva ut och bifoga paketet.Efter att ha tagit emot returen och godkänt inspektionen skapar supportagenten en butikskredit som kunden kan använda för att köpa ett utbyte, etc.Vi är inte ansvariga för eventuella returpaket som kan försvinna eller bli stulna under transporten. Behåll ditt portobevis och/eller returspårningsnummer när du skickar tillbaka dina returer.Returer behandlas inom 5-7 arbetsdagar efter att dina varor har levererats till oss.
För kundtjänstfrågor som rör de tidigare befintliga Elit Gym & Massage personliga butikerna och alla beställningar som gjorts online före 1 januari 2020, använd följande länk för att få dina frågor besvarade: www.ascenaretail.com/customer-inquiries/
ANVÄNDARGENERERAD KOMMUNIKATION
Vi kan tillhandahålla användarkommentarområden, chattrum, anslagstavlor, interaktiva användargemenskaper eller andra områden på våra kanaler ("gemenskapsforum") där användare kan engagera sig i sociala nätverk, interagera med andra och med oss, samt ha möjligheten att skicka in fotografier, skrifter, musik, video, ljudinspelningar, datorgrafik, bilder, data, frågor, kommentarer, förslag eller annat innehåll, inklusive personlig information (sammantaget "Användarbidrag"). För varje användarbidrag som du skickar, lägger upp, laddar upp eller på annat sätt gör tillgängligt för våra kanaler, ger du Elit Gym & Massage en oåterkallelig, världsomspännande, icke-exklusiv, evig, fullständigt underlicensierar och överlåtbar, royaltyfri licens att använda, exploatera, reproducera, modifiera, översätta, införliva i andra verk, skapa härledda verk från, publicera, sända och utföra det användarbidraget och ditt namn, röst, likhet och annan identifierande information i samband med användarbidraget via alla medier som nu är kända eller senare utvecklade, utan någon ersättning eller ytterligare meddelande till dig.
Representation och garanti. Genom att skicka in ett användarbidrag intygar och garanterar du att:
Du är den enda författaren och ägaren till den immateriella egendomen och andra rättigheter till den;Med förbehåll för tillämpliga lagar, har alla "moraliska rättigheter" som du kan ha till sådant innehåll frivilligt avstått från dig, även om användarbidraget har ändrats eller ändrats på ett sätt som inte är acceptabelt för dig; Allt innehåll som du lägger upp är ärligt, korrekt och inte vilseledande; Du kommer inte att utge dig för någon annan person, användare eller företag eller ladda upp eller lägga upp användarbidrag som du vet är falska, bedrägliga, vilseledande, felaktiga, vilseledande eller som felaktigt representerar din identitet eller anknytning till en person eller ett företag; Användning av innehållet du tillhandahåller bryter inte mot dessa villkor och kommer inte att orsaka skada på någon person eller enhet; Ditt användarbidrag avser innehållet på våra kanaler och är avsett att lägga till diskussionen och communityn på våra kanaler och inkluderar inte irrelevanta ämnen eller inlägg (detta är inte platsen för att diskutera politik, religion eller privata frågor); Ditt användarbidrag är inte för kommersiella ändamål och annonserar inte eller marknadsför en produkt eller tjänst förutom de som tillhandahålls på våra kanaler; Du kommer att respektera andras åsikter och kommentarer så att vi kan fortsätta att bygga ett gemenskapsforum som alla kan njuta av. Om du tror att ditt användarbidrag kan förolämpa någon, är det troligt att det kommer att göra det och att det inte hör hemma på ett gemenskapsforum; OCH Ditt användarbidrag är lämpligt för ett offentligt forum.
Du samtycker vidare till och garanterar att du inte kommer att skicka in något användarbidrag:
Som gör intrång i tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller andra äganderätter eller rättigheter till publicitet eller integritet; Det bryter mot någon lag, stadga, förordning, regel eller förordning (inklusive, men inte begränsat till, de som styr exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, antidiskriminering eller falsk reklam); Det är, eller rimligen kan anses vara, ärekränkande, ärekränkande, oanständigt, obscent, hatiskt, rasistiskt eller religiöst partisk eller stötande, olagligt hotande, olagligt trakasserande, kränkande eller hotande mot någon individ, partnerskap eller företag, eller negativt till eller kopplat till nationellt ursprung, kön, sexuell preferens eller fysiskt handikapp. Att förbanna, förfölja, posta förolämpande kommentarer, personliga attacker, skvaller eller liknande handlingar är förbjudna och ditt användarbidrag får inte hota missbruk eller skada andra; Det inkluderar all information som refererar till andra webbplatser, eller personlig information om dig eller en annan person (t.ex. fullständigt namn, lösenord, telefonnummer, adress, e-postadress, finansiell information, annan personligt identifierbar information eller kontaktinformation, eller information som kan användas för att spåra, kontakta eller imitera den personen eller som är extremt personlig till sin natur); som innehåller datavirus, maskar eller andra potentiellt skadliga datorer eller elektroniska program, kod eller filer; eller Som främjar våld eller beskriver hur man utför en våldsam handling.
Kom ihåg att varje gemenskapsforum är ett offentligt forum och alla användarbidrag som du lägger upp på ett gemenskapsforum kommer att vara tillgängliga och synliga för andra användare.
Alla användarbidrag som du skickar in kan användas efter eget gottfinnande. Vi garanterar inte att du kommer att ha någon möjlighet att redigera eller ta bort innehåll du har skickat via våra kanaler. Du bekräftar att du, inte Elit Gym & Massage, är ansvarig för innehållet i ditt användarbidrag. Varken vi eller Elit Gym & Massages affiliates är ansvariga för, och vi stöder inte, några användarbidrag som publicerats i gemenskapsforum eller någon annanstans på våra kanaler.
Ingen skyldighet att förhandsgranska/övervaka. Vi har inte, och åtar oss inte, någon skyldighet att förhandsgranska, övervaka, redigera eller ta bort något användarbidrag. Vi behåller dock rätten (men inte skyldigheten), efter eget gottfinnande och av vilken anledning som helst, att förhandsgranska, övervaka, redigera, vägra att acceptera, lägga upp, ta bort eller flytta användarbidrag. Eftersom vi inte får förhandsgranska användarbidrag, om ditt användarbidrag innehåller stötande, oanständigt eller på annat sätt stötande innehåll, eller gör intrång i tredje parts rättigheter, kan du bära det juridiska ansvaret för det användarbidraget. Du samtycker till att Elit Gym & Massage inte har någon skyldighet att övervaka eller upprätthålla dina immateriella rättigheter till ditt användarbidrag, men har rätt att skydda och upprätthålla dess och dess licensgivares licensierade rättigheter till ditt användarbidrag.
Inget konfidentiellt förhållande, kompensation eller ansvar. Förutom vad som på annat sätt kan beskrivas i vår integritetspolicy, kommer varje användarbidrag att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt, och vi kommer inte att hållas ansvariga för användning eller avslöjande av något användarbidrag. Du bekräftar och samtycker till att din relation med oss inte är en konfidentiell, förtroendeman eller annan typ av speciell relation, och att ditt beslut att skicka in ett användarbidrag inte placerar Elit Gym & Massage i en position som skiljer sig från den position som innehas av medlemmar i allmänheten, inklusive när det gäller ditt användarbidrag. Inget av dina användarbidrag kommer att vara föremål för någon förtroendeplikt från Elit Gym & Massages sida, och vi kommer inte att hållas ansvariga för användning eller avslöjande av användarbidrag som du tillhandahåller.
Du samtycker till att om du skickar in innehåll, information, idéer, förslag, design eller annat material till Elit Gym & Massage så skickas detta material frivilligt. Du förstår och erkänner också att: (a) Elit Gym & Massage har bred tillgång till innehåll, information, idéer, förslag, design och annat material som kan likna eller identiskt med material som du skickar till oss; (b) du kommer inte att ha rätt till någon ersättning (inte heller kommer Elit Gym & Massage att vara skyldig att förhandla med dig) som ett resultat av vår användning av liknande eller identiskt material; och (c) vi inte nu och kommer inte att ha någon skyldighet eller ansvar, direkt eller indirekt, ställföreträdande, bidragande eller på annat sätt, med avseende på intrång eller skydd av dina rättigheter i och till något material du skickar till oss .
Ingen skyldighet att använda. Du godkänner och förstår att vi inte är skyldiga att publicera, behålla eller använda ditt användarbidrag.
SKÄRMDELNINGSTJÄNST
Som en bekvämlighet för dig kan Elit Gym & Massage erbjuda dig möjligheten att låta en Elit Gym & Massage kundtjänstrepresentant se vad som finns på din enhets skärm i syfte att hjälpa dig på våra kanaler. Ditt deltagande i den tjänsten omfattas av dessa villkor och är frivilligt. Tjänsten kan endast initieras av dig. Om du samtycker till skärmdelning kan en Elit Gym & Massage kundtjänstrepresentant komma åt och se all data och applikationer som finns på enhetens skärm vid den tidpunkten. Stäng all konfidentiell eller annan känslig information eller information innan du samtycker till att dela din skärm. Du kan när som helst stänga din skärmdelningssession genom att klicka på knappen koppla från i skärmdelningsfönstret eller genom att stänga webbläsarfönstret. Observera att vi inte kan garantera att tillhandahållandet av denna tjänst kommer att lösa ditt problem eller att tjänsten alltid kommer att vara tillgänglig. Observera också att skärmdelningstjänsten inte är detsamma som att tillåta teknisk support för eller kontroll över din enhet, och därför förblir du ensam ansvarig för alla åtgärder som vidtas på din enhet.
TREDJE PARTS TJÄNSTER OCH INNEHÅLL
Från tid till annan kan våra kanaler innehålla innehåll från tredje part, eller länkar till webbplatser, tjänster eller andra resurser som ägs eller drivs av andra parter än Elit Gym & Massage (kollektivt "Tredjepartstjänster"), som vi anser kan vara av intresse för dig. Vi övervakar eller kontrollerar inte tredjepartstjänster och är inte ansvariga för eller garanterar deras innehåll, erbjudanden, tillgänglighet eller drift. Publiceringen av eller länkar till tredjepartstjänster ska inte betraktas som ett stöd från Elit Gym & Massage till tredje part eller tredjepartstjänsten. Alla åsikter, råd, uttalanden, tjänster, erbjudanden eller annan information eller innehåll som uttrycks eller görs tillgängligt av tredje part, inklusive informationsleverantörer, prenumeranter eller andra användare av våra kanaler, är de från respektive författare(r) eller distributör( s) och inte av Elit Gym & Massage. Varken vi eller någon tredjepartsleverantör av information eller innehåll garanterar noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av något innehåll, inte heller dess säljbarhet eller lämplighet för något särskilt ändamål. Du ska inte anta att informationen på våra kanaler har uppdaterats eller på annat sätt innehåller aktuell information. Vi granskar inte tidigare inlägg för att avgöra om de förblir korrekta, och informationen i sådana inlägg kan ha ersatts.
I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer inte Elit Gym & Massage att hållas ansvariga för förlust eller skada som orsakas av ditt beroende av information som erhållits via våra kanaler. Det är en användares ansvar att utvärdera riktigheten, fullständigheten och användbarheten av all information, åsikter, råd eller annat innehåll som är tillgängligt via våra kanaler. INGEN INFORMATION OM VÅRA KANALER SOM RELATERAR TILL HÄLSA OCH/ELLER TILLÄMPNING SKA ANSES SOM ÄR MEDICINSK RÅD OCH VI UTGÖR INTE ATT VARA MEDICINSKA EXPERTER. DU BÖR KONSULTERA DIN LÄKARE INNAN DU BÖRJAR NÅGOT HÄLSO- ELLER FITNESSPROGRAM. Vi uppmuntrar dig att granska alla policyer, regler, villkor och förordningar inklusive integritetspolicyn och användarvillkoren för varje tredjepartstjänst som du besöker.
FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING; SKADEERSÄTTNING
TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS AV VÅRA KANALER OCH MATERIALET SOM FINNS DÄR TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED MEDDELANDEN, VILLKOR OCH VILLKOR SÄTT HÄR. I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GARANTERAS ELLER DESSA TJÄNSTER OCH MATERIAL INTE GARANTERAS ELLER REPRENTERAS ATT VARA FULLSTÄNDIG, KORREKT ELLER UPPDATERAD. DESSA TJÄNSTER OCH MATERIAL KAN ÄNDRAS DÅ TIDEN TILL UTAN MEDDELANDE.
VÅRA KANALER DRIFTS AV ELIT GYM & MASSAGE PÅ EN "BEFINDELSE", "SOM TILLGÄNGLIG", I DEN FULLSTÄNDA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. (I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ELIT GYM & MASSAGE, OCH DESS DIVISIONER, JOINT VENTURES, OCH TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH VARJE AV DERAS ANSTÄLLARE, MEDLERNA SAMMANSTÄLLT GÖR "ELIT GYM & MASSAGE AFFILIATES") INGA REPRESENTATIONER OM LÄMPLIGHETEN AV TJÄNSTERNA ELLER MATERIALEN PÅ VÅRA KANALER FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL OCH ALLA SÅDANA TJÄNSTER OCH MATERIAL TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN I FÖRETAGET, UTAN FÖRETAGET. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING AVSÄGER ELIT GYM & MASSAGE AFFILIATERNA OCH ALLA TREDJE PARTS INNEHÅLLSLEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE SÄRSKILT ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE TILLBEHÖR, TILLBEHÖR, TILLBEHÖR, ÖVERTRÄDELSE. DIN ANVÄNDNING AV VÅRA KANALER ÄR PÅ DIN EGEN RISK. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VARJE ElIT GYM & MASSAGE, DESS AFFILIATES ELLER DERAS AGENTER, ELLER TREDJE PARTS INNEHÅLLSLEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR UTAN AV OSS, ELLER ELLER SAMMANFATTNING AV OSS. I VÅRA KANALER, FÖRSÖJNING ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA VÅRA KANALER, ELLER ANNAT SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED VÅRA KANALER, OAVSETT BASERAD PÅ KONTRAKT, TORTLIGT ELLER STIKT ANSVAR, ÄVEN OM DET ÄR MEDDELANDET OM MÖJLIGHETEN.
DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER, UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SKADOR SOM RESULTAT FRÅN HÄNDELSER UTOM VÅR RIMLIGA KONTROLL, T.ex. SKADOR SOM ORSAKADES AV EVENTUELLA FEL I PRESTANDA, FEL, UNDANTAG, AVBROTT, VMM. FEL, STÖD ELLER FÖRSTÖRELSE ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL, ÄNDRING AV ELLER ANVÄNDNING AV REGISTRERING, VARJE FÖR KONTRAKTSBROTT, SKADESTÅENDE BETEENDE ELLER NÅGON ANNAN ORSAK TILL ÅTGÄRD. DU ERKÄNNER SÄRSKILT ATT, I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, VARKEN ELIT GYM & MASSAGES FÖRETAG ELLER NÅGOT AV DERAS AFFILIATES ÄR ANSVARIGA FÖR DET ÄREKÄNKANDE, OFFENSIVA ELLER OLAGALA PARTERNA TILL ANDRA OCH OLAGALA PARTER AV ANVÄNDARE. VILAR HELT HOS DIG.
DE BEGRÄNSNINGAR SOM SÄTTS I DETTA AVSNITT KOMMER INTE BEGRÄNSA ELLER EXKLUDERA ELIT GYM & MASSAGE-AFFILIATERNAS ANSVAR FÖR PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA ORSAKADE AV ELIT GYM & MASSAGE-AFFILIATERNA, ELLER FÖR ELIT GYM & MASSAGE-AFFILIATERNA, .
ELIT GYM & MASSAGE OCH DESS AFFILIATES GER INGEN PRESENTATION ATT INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ VÅRA KANALER ÄR TILLÄMPLIGT ELLER LÄMPLIGT FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATS UTANFÖR SVERIGE.
I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag samtycker du till att försvara, gottgöra och hålla Elit Gym & Massage skadeslösa från och mot alla anspråk, krav, förluster, skador, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller relaterade till till din användning av våra kanaler eller ditt brott eller påstådda brott mot dina utfästelser, garantier och skyldigheter i dessa villkor.
DU BEKRÄFTAR ATT ELIT GYM & MASSAGE HAR SÄTT SINA PRISER OCH HAR GERAT TILLGÅNG TILL OCH PRODUKTER OCH TJÄNSTER PÅ WEBBPLATSENS I LIT TILL DESSA BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR OCH SKADOR OCH ERSÄTTNING I DESSA VILLKOR OCH TJÄNSTER I DESSA VILLKOR OCH SKADER. OCH ERBJUDER SINA PRODUKTER OCH TJÄNSTER. DU GODKÄNNER ATT BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR OCH SKADOR OCH ERSÄTTELSEN I DESSA VILLKOR ÄR ATT GÄLLA ÄVEN OM DET FINNS ATT HAR MISSLYCKAT SITT VÄSENTLIGA SYFTE.
VÅRA UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN OCH ANDRA IMMATERIELL EGENDOM
Om inget annat anges, allt material, inklusive, utan begränsning, logotyper, text, varumärken, bilder, design, fotografier, grafik, musik och ljud, videoklipp, utseende och känsla, och skriftligt och annat material som visas som en del av våra kanaler , individuellt och kollektivt ("Materialen"), är upphovsrätter, varumärken, servicemärken, klädsel och/eller annan immateriell egendom oavsett om de är registrerade eller oregistrerade, ägs, kontrolleras eller licensieras av Elit Gym & Massage; dess innehållsleverantörer; och/eller andra. Ingenting på våra kanaler ska tolkas som att det ger, genom underförståelse, stopp eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något material som visas eller används på våra kanaler, utan föregående skriftligt tillstånd från ägaren av materialet. Vi förbehåller oss rätten att upprätthålla våra immateriella rättigheter så långt som möjligt av lagen.
Vi ger dig begränsad tillåtelse att se våra kanaler och att ladda ner och skriva ut enskilda sidor från våra kanaler för din egen personliga, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du samtycker till, och accepterar utan ändringar, meddelandena, villkoren och villkoren som anges i dessa villkor. Ingen rättighet, titel eller intresse för något material överförs till dig som ett resultat av sådan nedladdning, kopiering eller utskrift.
Om du laddar ner någon programvara eller filer från våra kanaler, inklusive, utan begränsning, ljudfiler, videofiler, datafiler, bilder som ingår i eller genereras av programvaran eller filerna, data som följer med nedladdningen och alla filer som överförs till dig som en del av vår e-post eller liknande tjänster (sammantaget "Nedladdningarna"), beviljas du en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-kommersiell, återkallbar, icke-överlåtbar och icke-överlåtbar licens för sådana Nedladdningar av oss eller ägaren till nedladdningarna. Äganderätten till nedladdningarna överförs inte till dig. Du kan äga mediet på vilket Nedladdningarna är registrerade, men vi eller ägaren till sådana Nedladdningar behåller alla rättigheter, äganderätt och intresse för och till Nedladdningarna, och alla immateriella rättigheter till Nedladdningarna. Du får inte sälja vidare, dekompilera, bakåtkonstruera, demontera eller på annat sätt reducera nedladdningarna till en form som kan uppfattas av människor, eller överföra nedladdningarna till någon tredje part. Alla nedladdningar laddas ner och används efter eget gottfinnande och risk och du kommer att vara ensam ansvarig för eventuell skada eller förlust av data som är ett resultat av sådana nedladdningar. Din användning av nedladdningen kan regleras av ytterligare villkor. Vänligen läs noggrant eventuella ytterligare villkor för att avgöra omfattningen av villkoren för användningen av nedladdningarna.
Vi kan ge dig, men endast genom uttryckligt skriftligt tillstånd, det begränsade, återkallbara tillståndet att engagera sig i vissa uttryckligen beskrivna personliga användningar av material som från tid till annan kan göras tillgängliga via former av digital leverans på våra kanaler för sådant ändamål ("Viral Distribution"). Uttryckligt skriftligt tillstånd för viral distribution kan inkludera dessa personliga användningar: (a) att skicka material till vänner eller bekanta utan kostnad; (b) publicera och visa en kopia av material på en personlig webbplats; eller (c) publicera och visa en kopia av material på en tredje parts webbplats som tillåter användare att lägga upp innehåll, så länge inlägget är tillåtet i enlighet med tredjepartswebbplatsens villkor och policy, och förutsatt att tredje parts webbplats inte tar betalt för åtkomst till detta material eller associera detta material med produkter, tjänster eller reklam. Om det uttryckligen tillåts och görs tillgängligt på våra kanaler, kan du engagera dig i viral distribution i enlighet med dessa villkor, men du kommer inte att använda eller licensiera, distribuera, reproducera eller på annat sätt utnyttja någon del av materialet utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
Du samtycker till att inte göra reverse engineering, dekompilera, reverse assembly, modifiera eller försöka upptäcka någon källkod som vi använder eller skapar för att generera våra webbsidor eller någon programvara eller andra produkter eller processer som är tillgängliga via våra kanaler. Du samtycker också till att du varken (a) kommer att använda någon robot, spider, rover, skrapa eller någon annan datautvinningsteknik eller automatisk eller manuell process för att övervaka, cache, rama in, maskera, extrahera data från, kopiera eller distribuera materialet ( förutom om det kan vara ett resultat av standardanvändning av sökmotor eller webbläsare); inte heller (b) ändra, ge tillgång till, rama in, reproducera, arkivera, sälja, leasa, hyra ut, byta, skapa härledda verk från, publicera på papperskopia eller elektroniska medel, offentligt framföra, visa, sprida, distribuera, sända, återsända, cirkulera till någon tredje part eller på någon tredje parts webbplats, eller på annat sätt använda Materialet på något sätt förutom vad som uttryckligen tillåts av dessa Villkor eller på annat sätt skriftligen av Elit Gym & Massage.
GENOMFÖRANDE AV REGLER OCH POLICY
Vi kan undersöka alla rapporterade brott mot våra policyer eller klagomål och vidta alla lämpliga åtgärder som vi anser lämpliga. Även om vi inte är skyldiga att vidta några åtgärder, kan sådana åtgärder inkludera, men är inte begränsade till, utfärdande av varningar eller avstängning eller uppsägning av dina rättigheter att använda vår webbplats. Du samtycker till att företaget inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon uppsägning av din åtkomst till webbplatsen, och du samtycker till att inte försöka använda webbplatsen efter nämnda uppsägning. Vi förbehåller oss också rätten att rapportera all aktivitet som vi misstänker bryter mot någon lag eller förordning till lämpliga brottsbekämpande tjänstemän eller andra tredje parter.
För att skydda våra rättigheter, egendom, personlig säkerhet och dessa rättigheter, egendom och den personliga säkerheten för våra användare och tittare, och för att säkerställa integriteten och driften av vår verksamhet och våra system, kan vi välja att samarbeta med eventuella brottsbekämpande begäranden för information eller dokument, administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga stämningar eller domstolsbeslut, och vi kan avslöja din information (inklusive, utan begränsning, användarprofilinformation (dvs. namn, e-postadress, etc.), IP-adresser trafikinformation , och användningshistorik för en användare i samband med sådana omständigheter.
Du är ensam ansvarig för innehållet som du skickar in på eller via webbplatsen, och allt innehåll eller information som du överför till andra användare eller tredje parts annonsörer på webbplatsen.
GÄLLANDE LAG
Villkoren och förhållandet mellan dig och företaget ska styras av lagarna i Sverige utan hänsyn till eventuella lagkonflikter.
SKILJEMÅL/AVSKRIFT AV KLASS ÅTGÄRD/TVISTLÖSNING
LÄS DETTA NOGGRANT. DET PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER.
Sammanfattning:
De flesta eller dina problem kan lösas snabbt till din belåtenhet genom att kontakta vårt kundservicecenter via ELIT GYM & MASSAGE (070-7141210). I det osannolika fallet att kundtjänst inte kan lösa ditt klagomål till din belåtenhet, eller om vi inte har kunnat lösa en tvist med dig efter att ha försökt göra det informellt, samtycker vi alla till att lösa dessa tvister genom bindande skiljedom snarare än i domstol. Skiljeförfarande är mindre formell än en rättegång. Skiljeförfarande använder en neutral skiljedomare istället för en domare eller jury, tillåter mindre upptäckt än domstolar och är föremål för mycket begränsad domstolsprövning. Vi samtycker till att eventuell skiljedom enligt dessa villkor kommer att äga rum på individuell basis. Representant-, grupp-, kollektiva eller grupptalan eller skiljeförfaranden är inte tillåtna. Som förklaras nedan, om du vinner i skiljeförfarande, kan Elit Gym & Massage betala dig mer än skiljedomens belopp och kommer att betala dina faktiska, rimliga advokatarvoden om du tilldöms ett belopp som är större än vad Elit Gym & Massage erbjöd dig att lösa tvisten innan skiljeförfarande.
Du kan tala med din egen advokat innan du använder denna webbplats eller köper någon produkt eller tjänst, men din användning av denna webbplats och köp av någon produkt eller tjänst utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Skiljedomsavtal:
Elit Gym & Massage och du samtycker till att medla alla tvister och anspråk mellan oss inför en enda skiljedomare. De typer av tvister och anspråk som vi samtycker till att döma är avsedda att tolkas brett, inklusive men inte begränsat till:
anspråk som härrör från eller relaterar till någon aspekt av förhållandet mellan oss, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd, lag, bedrägeri, felaktig framställning, reklam eller någon annan juridisk teori; anspråk som uppstod innan dessa eller några tidigare villkor trädde i kraft; anspråk som för närvarande är föremål för påstådda grupptalan där du inte är medlem i en certifierad grupp; och anspråk som kan uppstå efter att dessa villkor upphör.
I detta skiljedomsavtal inkluderar referenser till "Elit Gym & Massage", "du" och "oss" våra respektive affiliates, agenter, anställda, föregångare i intressen, efterträdare och överlåtare, såväl som alla auktoriserade eller obehöriga användare eller förmånstagare av webbplatsen och våra produkter och tjänster under dessa villkor eller tidigare avtal mellan oss.
Detta skiljedomsavtal utesluter inte att du tar upp frågor till statliga eller lokala myndigheter. Sådana byråer kan, om lagen tillåter, söka befrielse mot oss å dina vägnar. Du samtycker till att, genom att gå in i dessa villkor, avstår du och Elit Gym & Massage var och en av RÄTTEN TILL EN RÄTTEGÅNG AV JURY ELLER ATT DELTA I EN REPRESENTANT, GRUPP, KOLLEKTIVA ELLER KLASSISK ÅTGÄRD ELLER SKILJEMÅL.
Du bekräftar att användningen av denna webbplats och/eller köp av produkter eller tjänster utgör en transaktion i mellanstatlig handel. Detta skiljedomsavtal fortsätter att upphöra med dessa villkor.
En part som ansöker om skiljedom enligt dessa villkor måste först skicka ett skriftligt meddelande om tvist ("Meddelande") till den andra parten med svensk bestyrkt post. Ett meddelande till Elit Gym & Massage ska riktas till: [adresserat och adress, Attn: meddelande om tvist ("Meddelandeadressen"). Elit Gym & Massage kan skicka ett skriftligt meddelande till den e-postadress som du angav när du skapade ett konto, om någon. Meddelandet måste (a) beskriva arten och grunden för anspråket eller tvisten och (b) ange den specifika lättnad som söks ("Begäran"). Om Elit Gym & Massage och du inte når en överenskommelse om att lösa kravet inom 30 dagar efter att meddelandet mottagits, kan du eller Elit Gym & Massage inleda ett skiljeförfarande. Under skiljeförfarandet ska beloppet för eventuella förlikningserbjudanden från Elit Gym & Massage eller du inte avslöjas för skiljemannen förrän efter att skiljemannen har fastställt det belopp, om något, som du eller vi är berättigade till.
Efter att Elit Gym & Massage har fått meddelande på meddelandeadressen om att du har påbörjat skiljeförfarande, kommer den omedelbart att ersätta dig för din betalning av anmälningsavgiften, såvida inte ditt totala krav är på mer än SEK 750 000. Om ditt totala krav överstiger SEK 750 000 kommer betalningen av alla skiljedomsavgifter att styras av AAA-reglerna. Anmälningsavgiften för konsumentinitierad skiljedom är för närvarande SEK 3000, men detta kan ändras av AAA, skiljedomsleverantören. Om du inte kan betala denna avgift och ditt totala krav är på SEK 750 000 eller mindre, kommer Elit Gym & Massage att betala anmälningsavgiften direkt efter att ha mottagit en skriftlig begäran på meddelandeadressen. Om inte annat anges häri kommer Elit Gym & Massage att betala alla AAA-anmälnings-, administrations- och skiljemannaarvoden för alla skiljeförfaranden som initieras i enlighet med dessa villkor. Om skiljemannen emellertid finner att antingen innehållet i ditt anspråk eller den lättnad som eftersträvas i kravet är oseriöst eller väckts i ett olämpligt syfte, då betalningen av alla sådana avgifter kommer att regleras av AAA-reglerna. I sådana fall samtycker du till att ersätta AIC för alla pengar som tidigare betalats ut av den och som annars är din skyldighet att betala enligt AAA-reglerna.
d. Alla skiljeförfaranden kommer att styras av förfarandena för lösning av kommersiella tvister och de kompletterande förfarandena för konsumentrelaterade tvister i AAA (sammantaget "AAA-reglerna"), som modifieras av dessa villkor, och kommer att administreras av AAA. AAA-reglerna finns tillgängliga online på www.adr.org eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879. Skiljemannen är bunden av dessa Villkor. Alla frågor är upp till skiljemannen att avgöra, förutom att frågor som rör omfattningen, verkställbarheten och tolkningen av skiljedomsbestämmelsen och omfattningen, verkställbarheten och tolkningen av punkt (f) är upp till domstolen att avgöra.
e. Såvida inte Elit Gym & Massage och du kommer överens om något annat, kommer eventuella skiljedomsförhandlingar att äga rum i länet eller församlingen för den kontaktadress du lämnat till oss. Om ditt totala krav är på 10 000 USD eller mindre kan du välja om skiljeförfarandet ska genomföras enbart på grundval av dokument som lämnats till skiljemannen, genom en telefonförhandling eller genom en personlig utfrågning som regleras av AAA-reglerna. Om du väljer att gå vidare antingen per telefon eller personligen kan vi välja att endast svara skriftligt eller telefoniskt. Om ditt krav överstiger 10 000 USD kommer AAA-reglerna att avgöra om du har rätt till en telefonförhandling eller personlig förhandling. Parterna är överens om att ingen av parterna i något skiljedomsförfarande enligt dessa villkor kommer att förlita sig på någon avgörande eller konstaterande av fakta eller slutsats av lag som gjorts i något annat skiljeförfarande där företaget var part. I alla fall ska skiljemannen utfärda ett motiverat, skriftligt beslut som är tillräckligt för att förklara de fakta och rättsliga slutsatser som ligger till grund för domen.
a. Om skiljemannen finner till din fördel i något avseende på grundval av ditt anspråk, och skiljemannen ger dig en dom som är större än värdet av vårt senaste skriftliga förlikningserbjudande som gjordes innan en skiljeman valdes, kommer Elit Gym & Massage att betala dig antingen beloppet för utmärkelsen eller SEK 20 000 ("den alternativa betalningen"), beroende på vilket som är störst, plus det faktiska beloppet av rimliga advokatarvoden och utgifter som du ådragit dig för att undersöka, förbereda och driva ditt anspråk i skiljedom ("Aktörens betalning"). Om vi ​​inte gav dig ett skriftligt erbjudande om att lösa tvisten innan en skiljeman valdes, kommer du att ha rätt att få den alternativa betalningen respektive advokatens betalning, om skiljemannen ger dig någon lättnad i sak. Skiljemannen kan fatta avgöranden och lösa tvister om betalning och återbetalning av arvoden, kostnader och den alternativa betalningen och advokatens betalning när som helst under förfarandet och på begäran från endera parten inom 14 dagar efter skiljemannens avgörande i sak. . Vid bedömningen av huruvida en skiljedom som inkluderar advokatarvoden eller kostnader är större än värdet av Elit Gym & Massages senaste skriftliga förlikningserbjudande, ska skiljemannen endast beakta de faktiska advokatarvoden eller utgifter som rimligen uppstått före Elit Gym & Massages förlikningserbjudande.
b. Rätten till advokatarvoden och utgifter som diskuteras i punkt (a) kompletterar alla rättigheter till advokatarvoden och utlägg som du kan ha enligt tillämplig lag. Om du skulle ha rätt till ett större belopp enligt tillämplig lag, hindrar inte denna bestämmelse skiljemannen från att tilldela dig det beloppet. Du får dock inte återkräva duplicerade utmärkelser av advokatarvoden eller kostnader. Även om Elit Gym & Massage enligt vissa lagar kan ha rätt till ett utdömande av advokatarvoden och utlägg från dig om det råder i ett skiljedomsförfarande, kommer vi inte att begära en sådan skiljedom.
c. Skiljemannen får bevilja penning- och föreläggande endast till förmån för den enskilda part som söker rättshjälp och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge rättshjälp som motiveras av den partens individuella anspråk. DU OCH ELIT GYM & MASSAGE GODKÄNNER ATT BÅTTA FÅR KRÄMNINGAR MOT ANDRA ENDAST I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITETER OCH INTE SOM MÄKANDE ELLER KLASSLEMMAR I NÅGON PÅSTÅDAD REPRESENTANT, GRUPP ELLER KLASS HANDLING ELLER SKILJESKILDE I EN CIVORITET ELLER SKILJEHÅLLARE. Vidare, såvida inte både du och Elit Gym & Massage kommer överens om något annat, får skiljemannen inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt presidera över någon form av representant, grupp eller gruppförfarande. Skiljemannen kan tillerkänna varje lättnad som en domstol kan döma som är individualiserad för käranden och som inte skulle påverka andra kunder. Varken du eller vi får söka icke-individualiserad lättnad som skulle påverka andra kunder. Om en domstol beslutar att tillämplig lag utesluter verkställighet av någon av denna paragrafs begränsningar för ett visst krav på lättnad, måste det anspråket (och endast det anspråket) avskiljas från skiljeförfarandet och kan väckas i domstol. Alla andra anspråk förblir föremål för detta skiljedomsavtal.
i. Om det totala beloppet i tvisten överstiger 75 000 USD eller om någon av parterna söker någon form av föreläggande, kan endera parten överklaga domen till en tre skiljedomspanel som administreras av AAA genom ett skriftligt meddelande om överklagande inom trettio (30) dagar från inträdesdatumet. av den skriftliga skiljedomen. Ett beslut om föreläggande ska vilandeförklaras under ett sådant överklagande. Medlemmarna i panelen med tre skiljedomare kommer att väljas ut enligt AAA-reglerna. Den tre skiljedomsnämnden kommer att fatta sitt beslut inom etthundratjugo (120) dagar från dagen för den överklagande partens meddelande om överklagande. Beslutet från tre skiljedomare ska vara slutgiltigt och bindande, med förbehåll för eventuell rätt till domstolsprövning som finns enligt FAA.
d. Utan hinder av någon bestämmelse i dessa Villkor om motsatsen, samtycker vi till att om vi gör någon väsentlig ändring av denna skiljedomsbestämmelse (förutom en ändring av någon meddelandeadress, webblänk eller telefonnummer), kommer den ändringen inte att gälla för någon tvist om vilken vi hade ett skriftligt meddelande om ändringsdatumet. Dessutom, om vi försöker säga upp denna skiljedomsbestämmelse, kommer en sådan uppsägning inte att träda i kraft förrän minst trettio (30) dagar efter det att skriftligt meddelande om sådan uppsägning har lämnats till dig, och ska inte gälla för tvister som uppstått före den datum för uppsägning.
e. Utan hinder av någon bestämmelse i dessa villkor om motsatsen, kan endera parten väcka kvalificerade krav i domstol för småmål. Under inga omständigheter kommer du att söka eller ha rätt till hävning, föreläggande eller annan rättvis lättnad eller att förelägga eller begränsa driften eller utnyttjandet av dessa villkor eller kanalerna.
AVDELNINGSAVTAL
Om någon bestämmelse i avtalet av en domstol eller annan bindande myndighet befinns vara ogiltig, samtycker du till att alla försök ska göras för att genomföra parternas avsikter som återspeglas i den bestämmelsen, och de återstående bestämmelserna i detta avtal ska fortsätta med full kraft och effekt.
ELEKTRONISKA SIGNATER OCH AVTAL
Du bekräftar och samtycker till att genom att klicka på knappen märkt "SKICKA", "LADDA NED", "JAG ACCEPTERAR" eller liknande länkar som kan anvisas av Elit Gym & Massage för att acceptera villkoren i dessa villkor, skickar du en juridiskt bindande elektronisk signatur och ingår ett juridiskt bindande avtal. Du bekräftar att dina elektroniska bidrag utgör ditt avtal och din avsikt att vara bunden av detta avtal. I enlighet med tillämpliga lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar, inklusive men inte begränsat till Sveriges elektroniska signaturer i globala och nationella
TEKNISK SUPPORT
Om du stöter på ett tekniskt problem med att skriva ut eller komma åt din ifyllda ansökan, eller något annat problem, kanske våra kundtjänstrepresentanter kan hjälpa dig.
Om du ber en kundtjänstrepresentant att fjärrstyra din dator för att försöka lösa ditt problem, erkänner och accepterar du att Elit Gym & Massage inte är ansvarigt för eventuella tekniska problem som kan kvarstå eller uppstå med din dator efter att ha gjort det.
DIVERSE
Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Elit Gym & Massage. De styr din användning av webbplatsen och materialet och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och oss. Elit Gym & Massages underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i villkoren ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Villkoren begränsar inte några rättigheter som Elit Gym & Massage kan ha enligt lagar om företagshemligheter, upphovsrätt, patent eller andra. Elit Gym & Massages anställda har inte behörighet att modifiera villkoren eller göra några ytterligare utfästelser, åtaganden eller garantier som är bindande för Elit Gym & Massage, förutom skriftligen undertecknad av en auktoriserad Elit Gym & Massage-tjänsteman. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig, samtycker du till att övriga bestämmelser i villkoren förblir i full kraft och verkan.
Du garanterar, representerar och samtycker till att du, genom att använda webbplatsen och/eller produkterna eller tjänsterna, (i) noggrant har läst och övervägt dessa villkor och fullt ut förstått dess innehåll, (ii) samtycker till dessa villkor av egen fri vilja , baserat på ditt eget omdöme och utan något tvång eller rädsla för repressalier, och (iii) du har haft en chans att konsultera oberoende juridisk rådgivare med avseende på dessa villkor.
Du samtycker till att inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan dig och Elit Gym & Massage som ett resultat av dessa villkor eller din användning av våra kanaler.
Elit Gym & Massages utförande av dessa villkor är föremål för befintliga lagar och rättsliga processer, och ingenting i dessa villkor utgör ett avsteg från Elit Gym & Massages rätt att följa brottsbekämpande förfrågningar eller krav som hänför sig till din användning av våra kanaler eller information som tillhandahålls eller samlats in av Elit Gym & Massage med respekt för sådan användning.
Ingen ändring av dessa villkor ska vara effektiv om den inte är författad av Elit Gym & Massage eller om den inte är fysiskt undertecknad av en Elit Gym & Massage-tjänsteman. Varje påstått avstående från något brott mot dessa villkor ska inte anses vara ett avstående från något framtida brott. En tryckt version av dessa villkor och/eller av något meddelande från Elit Gym & Massage i elektronisk form ska vara tillåtet i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till dessa villkor eller din användning av våra kanaler i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen genererats och underhållits av Elit Gym & Massage i tryckt form.
I händelse av att du bryter mot dessa villkor kommer Elit Gym & Massage, utöver alla andra tillgängliga rättsmedel, att ha rätt till de skäliga rättsmedel som ett tillfälligt besöksförbud, preliminärt och/eller permanent föreläggande.
RABATTPOLICY
I det fall att Elit Gym & Massage erbjuder handel på webbplatsen så råder följande: Elit Gym & Massage rabattkoder ger dig rätt till en extra procentsats (specifik för rabattkampanjen) på din nästa onlinebeställning från elitgymochmassage.se. För att göra anspråk på din rabatt, när i kassan på ditt konto finns ett alternativ att lägga till en kod i avsnittet "Presentkort eller rabattkod", som låter dig ange kampanjkoden för att tillämpa den på beställningen.
Rabattkoder kan endast användas en gång per kund, kan inte användas i samband med någon annan kampanj eller erbjudande, förblir vår egendom och kan inte överföras.
Rabattkoder exkluderar utförsäljningsartiklar och fraktkostnader. Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka dem och vägra eller begränsa beställningar.